Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk

Her er en oversikt over de viktigste reglene og bøyningsmønstrene. Til hvert grammatisk emne er det en rekke oppgaver (i alt 200) av ulike typer og på forskjellige nivåer.

Grammatikk

Dette er en animasjon med preposisjonene som styrer akkusativ eller dativ. Svar "ja" på spørsmålet om du vil laste ned programmet til tross for at "Authenticode" mangler.

Animasjon

Sentrale gloser for ulike temaer som klær, reiser, sport, mat osv. trenes ved hjelp av lekbetonte øvelser, 15 ordgåter og 19 oppgaver med bondesjakk.

Gloseøvelser

Hva vet du om Tyskland og andre land der det snakkes tysk? Test kunnskapene dine i disse 16 oppgavene i geografi, historie, politikk, kultur og sport!

Quiz

Her presenteres inntrykk fra skoleutveksling i Tyskland, som elever fra KVS har gjennomført fra skoleåret 1992/93, og gjenvisitter til tyske elever i Norge.

Austausch

Lenker til tyskspråklige (og andre) medier er lagt ut her. Både dagsaviser, tidsskrifter og tv-kanaler er representert med nyheter, aktualiteter, sport, underholdning osv.

Medier

Eventuelle kommentarer til disse sidene kan sendes Arvid Henriksen, Kragerø videregående skole.